Всичко за гладенето

Преди да пристъпите към гладенето , е добре да сортира­те дрехите според вида на ма­терията - памучни , ленени , полуленени , вълнени , копринени , изкуствени материи . Ако гла­дите изправен , дъската тряб­ва да бъде на височина 86-88 см според ръста ви , а при гла­дене в седнало положение - 65-75 см .

 

Всички тъкани , които се пе­рат , се гладят по посока на ос­новата . Изгладените дрехи не се закачват веднага в гардероба и не се прибират сгънати ведна­га - те трябва да " изпръхнат " добре , за да не се мачкат лес­но . Памучните тъкани се гладят влажни , с гореща юти я , от ли­цевата страна .

 

Ленените се изсушават доб­ре , след това се навлажняват , свиват се на руло за половин час и се изглаждат от опаковата страна с много силна ю тия . Вълнените се изцеждат доб­ре след прането . Гладят се най - напред от опаковата , а после от лицевата страна под мокра кърпа с умерено гореща ютия.

 

Ако дрехата е от фи­на вълнена материя , кърпата може да е леко влажна , но не и суха . Подплатените вълнени изделия се гладят от лицевата страна под мокра кърпа .

Копринените облекла се гладят винаги от опаковата страна ( с изключение на свет­лата коприна ) със средно го­реща ютия през леко влажна кърпа .

Ацетатната коприна и всич­ки синтетични влакна ( с изкл ю чение на ямболен , диолин и тревира ) се гладят под мокра кърпа при 100 градуса .

Трикотажните изделия се гладят сухи от опаковата страна със средно гореща ютия по дължината им , без да се разтягат .

Кадифе , което се пере , се глади от опаковата страна при съвсем леко натискане с ю тията .

Бродериите се гладят най - напред откъм лицевата , а пос­ле от опаковата страна , за да изпъкне бродерията .

 

200 градуса - за памук , цел воле и лен

150 градуса - за вълна , из­куствена коприна , поли­естерни - влакна ( диолен , тревира ) .

100 градуса - за ацетатна коприна и всички синте­тични влакна

 

Надя ЕНЕВА

Източник: http://www.eadvise.info